Bibliografija Marije Mirković

Navigacija:

Informacije:

Izložbe:

Galerije:

Autoričini radovi o slikarstvu Ivana Krstitelja Rangera

Barokni program Rangerove stropne slike u franjevačkom samostanu u Varaždinu. U: Godišnjak Gradskog muzeja Varaždin V/1975:97-106.

Zidne slike u crkvi Majke Božje Remetske. U: Kaj br. 3-5/1977., str. 127-136.

Slikarstvo lepoglavskih pavlina. (Lepoglava I). [= Kaj IV/1979]

Pokušaj rekonstrukcije ikonološkog programa Rangerovih fresaka u svetištu remetske crkve. U: Godišnjak zaštite spomenika kulture 12/1986:193-221.

Ranger (Rangger), Ivan Krstitelj. U: Likovna enciklopedija Jugoslavije, sv. II, Jugoslavenski leksikograski zavod, Zagreb, 1987., str. 691-692.

Ivan Krstitelj Ranger i pavlinsko slikarstvo. U: Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244-1786 (= katalog istoimene izložbe u Muzeju za umjetnost i obrt, Zagreb 1989), Zagreb 1989., str. 127-162.

Skica za pavlinsku ikonografiju. U: Kultura pavlina u Hrvatskoj 1244-1786 (= katalog istoimene izložbe u Muzeju za umjetnost i obrt, Zagreb 1989), Zagreb 1989., str. 351-358.

Ikonološki programi zidnih slika u samostanskim ljekarnama hrvatskih pavlina i franjevaca. U: Acta Facultatis medicae Fluminensis 17/3-4/1992. (= Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija Crkva u povijesti zdravstvene kulture Hrvatske 22. VI. 1991. ), str. 119-129.

Iluzionističko zidno slikarstvo. U: Sveti trag (katalog istoimene izložbe), Zagreb 1994:273-300.

Ikonološki program ljetne blagovaonice u Lepoglavi. U: Lepoglavski zbornik 1994. Radovi sa znanstvenog skupa „Šest stoljeća kulture i umjetnosti u Lepoglavi 17. IX. 1994.“. Str. 87-98.

Zidne slike u baroknim prošteništima u Hrvatskom zagorju. U: Proštenjarske crkve hrvatskog zagorja (katalog izložbe u Muzeju hrvatskoga Zagorja, Gornja Stubica, 1995), str. 21-24.

Poruka zidnih slika u crkvi sv. Jeronima u Štrigovi. U: Diaconus verbi. Marijan Jerko Fućak 1932-1992. Zagreb 1995:423-432.

Profani i pučki elementi u djelima baroknog slikara Ivana Krstitelja Rangera. U: Folklor i barok u Hrvatskoj. Radovi Hrvatskog društva folklorista 2-3/1995:29-37.

Majka Božja Žalosna u crkvi Marije Koruške. U: Kraljica mučenika. Matica hrvatska, ogranak Križevci. Zagreb 1996:111-117.

Zidne slike u baroknim Marijinim prošteništima. U: Početak boljega svijeta. Blažena Djevica Marija u Hrvatskom zagorju. Krapina 1998:145-151.

Likovna propovijed u baroku na primjeru dviju crkava Marije Snježne. U: Marija u propovijedima hrvatskih katoličkih obnovitelja. Kršćanska sadašnjost, Zagreb 2004; str. 225-244.

Copyright © 2003.—2008. Janko Belaj & Marija Mirković, All Rights Reserved.