Rangerovi iluzionistički oltari

Navigacija:

Informacije:

Izložbe:

Galerije:

Olimje

Crkva sv. Marije

Ivan Krstitelj Ranger (Olimje)

Olimje, oltar Navještenja, na pilastrima amblemi, 1740.

Godinom 1740. datirane su zidne Rangerove slike u pavlinskoj crkvi sv. Marije u Olimju (u Sloveniji), gdje se na desnom zidu nalazi drugi njegov naslikani oltar. To je oltar Navještenja Blaženoj Djevici Mariji. Zidovi svetišta ove crkve, izblijedjelo ljubičate boje (za Rangerova djela veoma prepoznatljiva tona), raščlanjeni su jednostavnim pilastrima koje je izbrazdao okomitim žljebovima i uresio marijanskim amblemima. Na desnom je zidu između slavoluka i sakristije unutar prvoga jarma, omeđena s dva takva pilastra po cijeloj visini zida, razvio slavolučnu mramornu konstrukciju s klasicizirajućom arhitekturom. Tek po naslikanom svetohraništu s veoma niskom „menzom“ (spojenom s postoljima svih pilastara) u toj se arhitekturi prepoznaje oltar. Njegova je struktura organizirana pomoću sjajnih bjelkastomodrih mramornih pilastara i stupova, prutasto urešenih u donjoj trećini i okrunjenih pozlaćenim kapitelima nad kojima su izlomljeni ulomci naslikana arhitrava.

Srodno profilirani segmentni zaključak arhitekture nadvisuje krunište i atiku oltara čiji lučni nadvoj omeđuju dva plitka polustuba pred kojima su dva kipa postarijih svetaca, a nad njima dva mramorna anđela. Iako likovi nisu opremljeni atributima, može se prema njihovu smještaju pretpostaviti da zapravo predstavljaju proroke koji navješćuju Djevicu. Unutar te slavolučne konstrukcije nazire se vijenac kupole maloga promjera, a treći plan određuje parapet sa stručkom ruža u trbušastoj vazi. Uza nj se nalazi rezbareno klecalo s Djevicom Marijom koja, iznenađena, uzdiže pogled prema anđelu Gabrijelu koji lebdi nad njom.

Copyright © 2003.—2008. Janko Belaj & Marija Mirković, All Rights Reserved.