Czvet szveteh Ivana Krstitelja Rangera

Navigacija:

Informacije:

Izložbe:

Galerije:

Zaključak

Ivan Krstitelj Ranger (Štrigova)

Štrigova, anđeo — glazbenik, 1744.

Ivan Krstitelj Ranger (Purga Lepoglavska)

Purga Lepoglavska, ispovijed, 1750.

Ovogodišnja izložba nadopunjuje Rangerov opus predstavljen 2003. godine. Zadatak joj je osvijetliti kako je Ranger nastavio razvijati sadržaje koje je prikazao na svodovima, kao i tamo naznačene misli vodilje, te kako je u tu svrhu uspješno koristio svetopisamske tekstove.

Naslovom izložbe pokušalo se povezati Rangera s njegovim subratom, jednim od najučenijih pavlina Rangerova doba, Hilarionom Gašparottijem, odnosno s njegovim djelom Cvet sveteh ali življenje i čini svecev koteri vu našem Horvatskem iliti Slovenskem orsagu z vekšum pobožnostjum i prodekum… poštuju se. Ta veza kao da na prvi pogled nema opravdanja. Naime, za Rangerova je života god. 1750. izašao tek prvi od četiri velika sveska, koji obuhvaća svece i njihove blagdane u prva tri mjeseca u godini.

No velika podudarnost Rangerovih slika s Gašparotijevim tekstovima u ostala tri sveska (posebice u trećem iz 1760., u kojem je izložio nacrtak propovijedi za Veliku Gospu), pokazuje da su njih dvojica morala usko surađivati i temeljito pretresati teme koje su obojicu zanimale. Rezultat toga su, s jedne strane, da je Ranger stvarao tipične likovne propovijedi koje se mogu analizirati filološkom metodom, a s druge da u Gašparottijevim tekstovima prepozajemo neposredni opis Rangerovih ostvarenja. Ta je suradnja vidljiva i na programu za crkvu sv. Jeronima u Štrigovi. Možda se nisu posve složili s načinom prikazivanja sv. Jurja u Purgi Lepoglavskoj, jer Gašparotti u drugome svesku god. 1756. negodujući piše da Koja pako od pozoja i divojke povedaju se, kakti izmišlena ostaviti se moraju, premda zatim tu ocjenu ublažava navodeći kako se i ta pučka predodžba, koja počiva na poganskim mitskim podlogama, može kršćanski interpretirati: po divojki razumeva se vsakoteri Varaš, mesto, selo ali duša kršćanska pod obrambum sv. Jurja postavljena; koju on more od pozoja paklenskoga i vseh suprotivčin tak telovneh, kak duhovneh osloboditi.

Obojicu je bez sumnje povezivala sveta nakana da potaknu vjernike za koje su stvarali da, gledajući ili slušajući (ili čitajući) prikazano ili opisano, nađu uporište za vlastito prihvaćanje evanđeoske poruke, uporište za mukotrpni hod kroz prostor i vrijeme koji će ih, u pouzdanju u Božju ljubav i milost, dovesti u puninu svetosti u Nebeskim visinama.

Copyright © 2003.—2008. Janko Belaj & Marija Mirković, All Rights Reserved.