Mali biseri

Navigacija:

Informacije:

Izložbe:

Galerije:

Varaždin

Kapela sv. Antuna u franjevačkoj crkvi

Ivan Krstitelj Ranger (Varaždin)

Varaždin, pogled u kapelu sv. Antuna Padovanskoga, prije 1738.

Ivan Krstitelj Ranger (Varaždin) Ivan Krstitelj Ranger (Varaždin)

Varaždin, čudo s kristalnom čašom, prije 1738.

Varaždin, prikaz staroga oltara sv. Antuna, prije 1738.

U varaždinskoj je franjevačkoj crkvi god. 1716./17. godine poznati štukater Antun Josip Quadrio štukaturom ureiso srednju lijevu pobočnu kapelu koja je od barokizacije te crkve 1657. bila posvećena sv. Antunu Padovanskomu. Slobodna polja toga uresa oslikana su dosta kasnije, ali ipak prije godine 1738. koju daje trostruki kronogram (nažalost višekratno i proizvoljno popravljan) s pročelja kapele. Zidne slike koje se nalaze oko kronograma kvalitetom znatno zaostaju za oslikom unutar štukatura koji pokazuje sve osobine Rangerova stila i tipologije, ali iz razdoblja nešto ranijega od 1738.

Prvotni je oltar bio oštećen u požaru, a drugi, također iz 17. stoljeća, zamijenjen je sadašnjim godine 1739., kada je za nj bio naručen kip. Taj oltar (danas urešen slikom) znatno je većih dimenzija od onoga koji je u kapeli postojao 1716. Simetrični raspored štukature i slika izvedenih u svim poljima potvrđuju da ni štukater ni slikar nisu pretpostavljali da će se u kapeli kasnije naći oltar koji će svojom veličinom poremetiti ravnotežu cjeline i sakriti, osim medaljona uz oltar, i okrunjeni baldahin s kojega se spušta nabrani zastor, kakve je Ranger izveo i iza oltara u Belcu gdje su skulptorski oltari inače bili predviđeni.

Ranger se sasvim podredio sadrenomu Quadriovom uresu, raporedivši Antunove najpoznatije ikonografske motive po zidovima. Pritom je dva najveća medaljona ispunio prikazima dvaju čudesa: oltaru naspurot je čudo s kristalnom čašom, a nasred zida, vidljiva iz crkvenoga broda, prikazao je kao središnji motiv cijeloga ciklusa Čudo sv. Hostije kojoj se klanja izgladnjeli magarac. Iz toga se razabire da je uočio opće načelo građenja ikonologije ove crkve, pa je u skladu s mišlju vodiljom cijeloga programa opremanja ove crkve — čašćenju sv. Euharistije — njoj posvetio sadržaj najuočljivijega medaljona.

U medaljonu uz oltar prikazana je uplakana majka pred oltarom sv. Antuna — najvjerojatnije onim, koji je u vrijeme oslika stajao na mjestu sadašnjega. Tu u jednostavnoj niši stoji kip sv. Antuna s Isusom u naručju. Na nj se sadržajno nadovezuje prizor u istočnoj susdvodnici svoda nad oltarom, gdje se iznad okrunjena baldahina razabiru Bog Otac i Duh Sveti koji s Isusom na Antunovim rukama tvore Presveto Trojstvo. Ovaj oltar na slici, dakle, možemo s priličnom vjerojatnošću smatrati „snimkom“ te kapele prije 1739.

Copyright © 2003.—2008. Janko Belaj & Marija Mirković, All Rights Reserved.