Spoznaje i slutnje o tridesetim godinama

Navigacija:

Informacije:

Izložbe:

Galerije:

Ljetna blagovaonica samostana u Lepoglavi

Ivan Krstitelj Ranger (Ljetna blagovaonica, Lepoglava)

Skice svodnih medaljona, izrađene god. 1879.

Rangera kao autora oslika u crkvenim i samostanskim prostorima kroničari tridesetih godina ne spominju poimence, iako su pavlini u to doba svoje samostane susljedno oslikavali u Lepoglavi, Čakovcu, Remetama i drugdje. No, on je tijekom toga desetljeća bio jedini slikar-laik, koji je samozatajno obavljao povjerene mu zadatke. Nažalost, sačuvane su samo zidne slike iz toga desetljeća. Barokni oslik međimurskoga samostana je propao, nisu sačuvane slikarije iz križevačkoga samostana kao ni iz kapele Majke Božje Remetske koja je srušena nakon potresa god. 1880., a propale su i svodne slike u objema blagovaonicama lepoglavskoga samostana.

Ljetna je blagovaonica bila oslikavana u više navrata. Slikarije iz 1722., dakle prije Rangerova dolaska, bile su uklopljene u štukature kojima su bili obloženi i zidovi i svod, a sadržaj triju svodnih kompozicija iz 1733. godine, uništenih u potresu 1880., poznat je iz skica Ferde Quiquereza iz 1879. god. Te skice pokazuju da je oslik svoda ljetne blagovaonice iz 1733. morao biti Rangerovo djelo.

Zahvaljujući sitnim, ali podrobnim crtežima Ferde Quiquereza, prepoznaje se rukopis Ivana Rangera koji je po svodu, unutar starije štukature, razvio tri ikonološki veoma značajne gozbe. Po Matejevu je evanđelju likovno obrađena prispodoba o svadbenoj gozbi (Mt 22,11-14) kao opomena onima bez svadbena ruha koji će biti bačeni u tamu gdje će biti plač i škrgut zuba. Za prikaz ostalih dvaju motiva slikar je posegnuo za Ivanovim evanđeljem. Posljednjoj je večeri, sasvim sigurno, namijenio središnje polje, a za izvedbu se nadahnuo riječima Budući da je Juda imao kesu, neki su mislili ...(Iv 13,29). Iz istoga je evanđelja i opis Svadbe u Kani (Iv 2,8) a sve tri kompozicije pokazuju ritam i dinamiku uočljivu i na Rangerovoj maloj kompoziciji Svadbe u Kani na naslonu lepoglavskih korskih klupa.

Copyright © 2003.—2008. Janko Belaj & Marija Mirković, All Rights Reserved.