Na kraju puta

Navigacija:

Informacije:

Izložbe:

Galerije:

Purga Lepoglavska, kapela sv. Jurja, oslikana god. 1750.

Ivan Krstitelj Ranger (Sv. Juraj, Purga Lepoglavska)

Svod u brodu kapele

Prema zapisu u lepoglavskoj spomenici, kapela sv. Jurja izgrađena je samo godinu dana prije nego što ju je Ranger 1750. oslikao. Svježi zid nove građevine sa zidanim oltarnim menzama pružio je Rangeru rijetku prigodu da svojim kistom oplemeni cjelokupnu unutrašnjost, uključivši i dva svoda u brodu i svetištu, mali svodni nadvoj pri ulazu ispod pjevališta i kalotu apside. Svaku od tih površina riješio je različito, kao da se igrao idejama.

Nad središnjim prostorom kapele Ranger je iznad prizemnoga pojasa i kupole umetnuo trbušaste balkone sa zdepastim balustrima. Iznad toga se promatračev pogled uspinje sustavom vitkih i visokih crvenkasto-ljubičastih mramornih stupova i stupnjevanih polustupova koji stoje ispred istobojnih pilastara i razvedenog zidnog platna. Taj bogati splet arhitektonskih elemenata nosi izlomljeno krunište oštrih bridova nad kojim se bijele prozračne pojasnice uspinju plaštem isto tako svijetle kupole. Perspektiva ove iluzionističke arhitekture pravilna je i vodi prema veoma udaljenom središtu koje nije dosegljivo čak ni malom prozračnom lanternom u vrhu kupole. Stjenke kupole urešene su zlatno obojenim viticama unutar kojih su tri bijela mramorna anđelka. Od njih se razlikuje četvrti, veći anđeo, koji lebdi u ovoj kupoli poput glasnika pred svetištem. O njegovoj trubi visi zastavica s natpisom Fama virtutis eius ubique 2 Mach. Misao je preuzeta iz druge knjige o Makabejcima: „Glas o njegovu junaštvu pronosio se na sve strane“ (2 Mak 8,7), čime slikar naviješta smisao Jurjeva legendarnoga života i mučeništva prikazana u svetištu.

Ivan Krstitelj Ranger (Sv. Juraj, Purga Lepoglavska)

Svod svetišta s Jurjem u slavi

Arhitektonska plastika svoda nad oltarom također je od bijeloga mramora s uobičajeno nježnim sjenama. Nebeski se prostor nazire kroz križoliko oblikovani parapet kojemu taj oblik daju kutni medaljoni sa žutosmeđe toniranim prikazima Jurjeva mučeništva. Svi su medaljoni okrunjeni anđeoskim glavicama u školjkama, a između njih su velike vaze s dobro uščuvanim figuralnim uresom. Sve četiri su ispunjene proljetnim cvijećem, simbolom proljeća u kojem je svečev blagdan. Mladoliki sveti Juraj uzdiže se lebdeći u Nebesa, obasjan svjetlom kao i anđeli oko njega, od kojih jedan nad njegovom glavom drži pobjednički vijenac. Samo se najveći anđeo okrenuo se od svjetla prema vjernicima, pa je tek neznatno osvjetljen te svojim zasjenjenim tijelom još izrazitije ističe svečev lik.

Ivan Krstitelj Ranger (Sv. Juraj, Purga Lepoglavska)

Presveto Trojstvo u apsidi

Presveto Trojstvo ne dočekuje mladoga Jurja u Nebesima, onako kao sv. Stjepana u Belcu. Ovaj puta je slikar te likove, kao i u Štrigovi, premjestio u apsidu iznad Jurjeva boja sa zmajem. No, bez obzira na njihov smještaj, ni Otac ni Sin ne prate događaj na zemlji, već, sigurni u pobjedu Dobra nad Zlom, uzdižu pogled u Nebesa prema svečevoj slavi. Uz Presveto Trojstvo lebde i dva velika anđela, jedan s palminom granom, a drugi s lovorovim vijencem pripremljenima za pobjednika.

Ivan Krstitelj Ranger (Sv. Juraj, Purga Lepoglavska)

Alegorija proljeća

Ponovo primijenjeno načelo nisko položena obzorja, iznad kojega se nazire Nebo ispunjeno anđelima, provlači se i u kapeli sv. Jurja sveukupnim prostorom. Anđeli lebde među oblacima iza slikanih oltara i oko njih u crkvenom brodu, pa i na pjevalištu gdje je skupina anđela svirača, a jedan ženski krilati lik spušta se kroz mali otvor s nebeskih visina- nad ulazom u kapelicu- pod pjevalište. Plitka košara puna bijelih i ružičastih ruža ili božura na njezinoj glavi pretstavlja ju kao personifikaciju proljeća, godišnjega razdoblja u koje pada i blagdan sv. Jurja. Zanimljivom kombinacijom amblema u tom dijelu kapele gdje su ispovjedaonice, slikar je podsjetio da je to istodobno i vrijeme korizme.

Copyright © 2003.—2008. Janko Belaj & Marija Mirković, All Rights Reserved.