Zrelost četrdesetih godina

Navigacija:

Informacije:

Izložbe:

Galerije:

Olimje, crkva sv. Marije

Ivan Krstitelj Ranger (Sv. Marija, Olimje)

Pogled na svod svetišta, oslikan god. 1740.

Ivan Krstitelj Ranger (Sv. Marija, Olimje)

Iluzionistička kupola

Svodne i zidne slike samostanske crkve hrvatskih pavlina u štajerskom Olimju datirane su s godinom 1740., upisanom na naslon priorova stolca u svetištu. Ranger kao slikar toga ciklusa neosporan je, no njegova potpisa nema ni ovdje. Umjesto toga, on je lik svojega nebeskog zaštitnika Ivana Krstitelja naslikao u jednom od bijelih mramornih medaljona, urešenih isto tako mramornim anđelima, odmah nad ulazom u svetište. Ranger je lik svojega zaštitnika, kojega su kao pustinjaka pavlini uvrstili u svoju ikonografiju, veoma često uklapao u svoje kompozicije.

Usko i visoko svetište Marijine crkve nadsvođeno je bačvastim svodom s dva para dosta razmaknutih susvodnica čijim bridovima teku bjeličasta mramorna rebra kojima je razdvojen sadržaj trokutastih susvodnica od središnje kompozicije. Unutar susvodnica su monokromno, u zlatno smeđim tonovima, naslikani evanđelisti sa svojim atributima. Na isti su način oblikovani sv. Ivan Krstitelj i dva bočno postavljena reljefna prikaza apostolskih prvaka sv. Petra s ključevima i sv. Pavla s mačem kao raspoznajnim oznakama. Evanđelisti kao da su utisnuti u dubinu susvodnica, pa su stoga djelomično osvjetljeni svjetlošću koja dopire od oltara i odozgo, a reljefi apostola i sv. Ivana na bačvastom dijelu svoda izravnije su izloženi svjetlosti koja se prosipa s tjemena svoda. Zato i njihovi bjelkasti mramorni okviri, koji su urešeni kipovima anđela i mekom vegetabilnom dekoracijom, imaju sivkaste sjene sa žutim bljeskovima sunčanoga svjetla kojima Ranger i inače postiže voluminoznost na svojem bijelom mramoru.

U središtu svoda se o vrhove susvodnica oslanja prstenasti obod unutar kojega je oblikovana kosa projekcija kupole. Nad tim je obodom djelomično vidljiva balustrada galerije preko koje je prevješena draperija. Sustavom stupova i pilastara izvučenih u prostor umjetnik je dao naslutiti dubinu galerije između balustrade i velikog prozora, odakle se otvara pogled u Nebo prekriveno bijelim oblacima. Spomenuto stupovlje s izvučenim vijencima nosi kupolu s malom lanternom kroz koju se nazire Nebo. Očito je i Ranger bio među slikarima kojima je bila poznata i dostupna Pozzova proslavljena knjiga. On je, naime, ovdje izveo kupolu, oslanjajući se na jednu od Pozzovih konstrukcija kupola za skošeni pogled iz veće udaljenosti, koju je sažimanjem i preinakom uskladio sa zadanim prostorom.

Držeći se Pozzove koncepcije, Ranger na ovome svodu nije snažnije istaknuo ključ za iščitavanje ikonografskog programa, odnosno nije ga učinio lako uočljivim. U crkvi, posvećenoj Blaženoj Djevici Mariji, on je nad veliki prozor u mramorni okrunjeni medaljon između dva anđela upisao Marijin monogram, a iznad svih se prozora okomito nižu sve sitniji medaljoni s marijanskom motivikom. Njihova nedostupnost promatračevu oku i otežano prepoznavanje sadržaja trebalo je sugerirati visinu imaginarnoga prostora.

Copyright © 2003.—2008. Janko Belaj & Marija Mirković, All Rights Reserved.