Zrelost četrdesetih godina

Navigacija:

Informacije:

Izložbe:

Galerije:

Lepoglava, crkva sv. Marije

Ivan Krstitelj Ranger (Sv. Marija, Lepoglava)

Svetište, oslikano god. 1742.

Ivan Krstitelj Ranger (Sv. Marija, Lepoglava)

Računalna rekonstrukcija središnjeg motiva po uzoru na Belec (Janko Belaj)

U lepoglavskoj crkvi sv. Marije Ranger je slikao u više navrata te se pokazao i dokazao kao umjetnik koji s uspjehom svladava raznolike tehnike i teme na raznovrsnim podlogama. U crkvenom svetištu potvrdio se istodobno i kao slikar minijaturnih slika na dasci, i kao slikar zidnih i svodnih slika.

Gotičko svetište lepoglavske crkve znatnih dimenzija, raščlanjeno u tri jarma, nije bilo podesno za razvijanje barokne kompozicije. Iz snopova gotičkih polustupova izrastaju svodna rebra, račvaju se i križaju oblikujući raznolika svodna polja koja, omeđena s devet susvodnica, tvore sedmokraku zvijezdu rombolikih krakova pred oltarom, te pet nejednakih svodnih polja u dva svodna jarma.

Ranger se uspješno priklonio zadanome prostoru. Polustupove duž zidova učinio je pomoću mramorizacije sastavnim dijelom iluzionističke zidne arhitekture, a svodna rebra mramornim mrežištem kroz koje se naziru Nebesa. Sve je susvodnice učinio neprozirnima. Sadržaj im je dvojak. One manje, iznad oltara, ispunio je mramornom dekoracijom, a u četiri velike susvodnice nad ulaznim i srednjim jarmom smjestio je bujno dekorirane mramorne okvire sa svjetlijim žutosmeđim reljefima evanđelista, modernije uobličenih od onih iz Olimja.

U poljima na tjemenu svoda lepršaju anđeli različitih veličina, a u kracima zvijezde arkanđeli sa zanimljivim atributima okružuju, nažalost, teže oštećeno Marijino uznesenje na Nebo. Zbog potresa 1880., pa i kasnijih manjih potresa, ratnih nedaća i činjenice da je crkva dugo bila izvan ikakve funkcije, oštećenja svoda nisu nikada sanirana.

Idealnom računalnom rekonstrukcijom, uz pomoć elemenata Marijina krunjenja, slikana gotovo istodobno u Belcu, dočaran je nekadašnji izgled ikonološke jezgre ovoga oslika.

Copyright © 2003.—2008. Janko Belaj & Marija Mirković, All Rights Reserved.